O Selu

Ruralni turizam u planinskoj regiji

Zabjelašnica

Ruralni turizam i održivi ruralni razvoj

Turizam je danas postao krucijalan za opstanak mnogih ekonomski ugroženih područja, a ruralni turizam moćno oruđe za oživljavanje zabačenih sela i pretežno nerazvijenih ruralnih sredina. Ruralni turizam osim toga, danas je i sve veći trend među modernim turistima, koji su u potražnji za autentičnim iskustvima, egzotičnim mjestima, direktnim kontaktom, intenzivnim doživljajem različitih kultura...

Za posjetitelja tj. turistu, ruralni turizam podrazumijeva cjelovit doživljaj života na selu, upoznavanje historije, kulture i običaja nekog mjesta (s akcentom na specifičnostima), boravak u domaćinstvima, boravak u prirodi i uživanje u aktivnostima i sportovima, kušanje i/ili spravljanje lokalnih i domaćih jela i gastro-delicija itd.

S druge strane, za selo, ruralni turizam predstavlja nepregledno polje mogućnosti za lokalni (ali i širi) ekonomski i socijalni razvoj, jer bi porast potražnje morao da prati i rast obima kvalitetne proizvodnje i ponude. Selo je, dakle dobilo priliku da, kroz već očiglednu i postojeću potražnju za „ruralnim proizvodom“, razvije održivu priču.

Ta priča zasniva se na umrežavanju, organizaciji i širenju lokalne proizvodnje, ponude i informacija u prvom redu, a onda i radu na infrastrukturnim predmetima, a od važnosti za razvoj (turizma). To su poslovi upravljanja otpadom, sanacija cesta, osposobljavanje radnih objekata isl. Ovakvim slijedom u selu se otvaraju nova radna mjesta, selo je čisto, u selu se radi i proizvodi, selo se razvija. Jer ruralne sredine održivo se razvijaju jedino uspostavljanjem ravnoteže između ekonomskog napretka, očuvanja okoliša i društvene stabilnosti ruralnih zajednica.

Mogućnosti koje nam pruža zabjelašničko selo sa svom svojom materijalnom i nematerijalnom baštinom (nekropole stećaka, mitovi i legende, sakralna arhitektura, nekropole starih nišana, autohtona gradnja objekata-katuni, rimski putevi, ostaci ilirskih gradina, stočarstvo, prerada vune i bijelog mrsa, vodenice, rijeke i potoci, planinski način života...) zaista su beskrajne.

U našim vizijama selo je cjelovito i organizovano, ima svoje proizvode i radnu snagu, štiti i promovira svoja prirodna i kulturno-historijska bogatstva, ima publiku/potrošače, te se poljoprivredno, ekonomski i marketinški razvija u skladu sa modernim održivim tendencijama.

A naša misija je kreirati jedinstven model za takav održiv rast i razvoj planinskih sela, uzimajući u obzir postojeće potencijale, obraćajući pažnju na sve što je lokalno i jedinstveno, a posebice na specifične geografske i klimatske uvjete i svakako štiteći i čuvajući prirodu i promovirajući što prirodnije i neinvazivne metode rada u svakom segmentu našeg djelovanja.